АВАЛОН®

Мощна защита срещу увреждане качеството на плодове и зеленчуци от сиво гниене (ботритис)

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 400 г/л Пириметанил

ФОРМУЛАЦИЯ: Суспензионен концентрат

ПРЕДИМСТВА:

  • Ефективен контрол на сиво гниене и струпясване
  • Доказано намалява ензима полифенол оксидаза (лаказа), който се отделя от гъбата причинител на сиво гниене
  • Ефективен и при по-хладни и влажни условия
  • Подобрява качеството на десертното грозде и виното
  • Дълго последействие и висока устойчивост на дъжд
  • Смесим с други фунгициди

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

АВАЛОН® е системен фунгицид с трансламинарно действие. Влияе върху синтеза на аминокиселини и протеини; инхибира секрецията на ензима полифенол оксидаза (лаказа), който се отделя от гъбата причинител на сиво гниене, а патогенът се унищожава напълно поради невъзможността да се храни.

Култура Болест Доза Момент на приложение
Лоза (винени и десертни) Сиво гниене (Botrytis cinerea) 250 мл/дка От начало на цъфтеж до начало на зреене
Ягоди Сиво гниене (Botrytis cinerea) 200 мл/дка От начало на цъфтеж до прибиране на реколтата
Домати, пипер и патладжан Сиво гниене (Botrytis cinerea) 200 мл/дка От начало на цъфтеж до пълна зрялост
Салати Сиво гниене (Botrytis cinerea) 200 мл/дка По време на цялата вегетация на културата

КАРАНТИНЕН СРОК: Лозя – 21 дни, ягоди, домати, пипер, патладжан – 3 дни; салати – 7 дни.

Прилага се чрез листно пръскане с достатъчно количество вода, за да се осигури добро покритие на цветовете и плодовете при лозя и ягоди, и на целите растения при зеленчуци. Приложенията трябва да се извършват през периода, благоприятен за развитието на патогена. Прилагайте един път в сезон при лозя и 2 пъти през 10-12 дни при останалите култури.