РИВАЛ ДУО

Системен фунгицид с предпазно и лекуващо действие за борба срещу причинителя на картофената мана Phytophthora infestans.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 400 г/л пропамокарб хидрохлорид+ 50 г/л симоксанил

ФОРМУЛАЦИЯ: Суспензионен концентрат

ПРЕДИМСТВА:

  • Предпазно и лекуващо дествие.
  • Комбинация от 2 активни вещества с различен механизъм на действие.
  • Осигурява ефективна защита както на надземните части, така и на клубените.
  • Изключително подходящ за контрол на устойчивпстта при причинителя на картофената мана.
  • Устойчив на отмиване от дъжд.
  • Подходящ за смесване с инсектициди, листни торове и контактни фунгициди.

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
  • ПРИЛОЖЕНИЕ:
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА:

Ривал Дуо се придвижва по проводящата сиситема на надземните части на растенията, като същевременно предпазва и новия прираст. Продуктът се поема както чрез корените, така и от листата. Ривал Дуо е с предпазно и лечебно действие с последействие от 2 - 3 седмици

Култура Патоген Доза Момент на приложение
Картофи Мана по картофи         (Phytophthora infestans). 250 мл/дка BBCH 20-95

(образуване на основни странични разклонения под и над почвената повърхност- 50% от листата са покафенели)

Препоръчителен разход на работен разтвор 20-50 л/дка.

КАРАНТИНЕН СРОК:  14 дни

По препоръка на фирмата може да се смесва с почти всички инсектициди, фунгициди и листни торове, без тези с алкална реакция. Предвид множеството формулации се препоръчва да се направи предварителен тест за съвместимост и да се провери чувствителността на третираните растения.