Дегеш плочка

ФОРМУЛАЦИЯ – продукт, отделящ газ е инсектицид, съдържащ магнезиев фосфид 560 г/кг за контрол на складови неприятели.

МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Фумигация в затворени пространства

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: първа професионална

ПРОИЗВОДИТЕЛ: Деция-Дегеш, Германия

  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА
  • ЕТИКЕТ

Ефективността на фумигацията зависи от доброто запечатване на помещението.  Може да възникне самозапалване поради внезапното освобождаване на фосфин, ако пликчето е било вече отворено и повторно затворено. След фумигация, трябва да се направи проветряване на помещението, докато концентрацията на газ спадне под определената гранична стойност от 0,01 ррм.

Фумигация с ДЕГЕШ ПЛОЧКА не трябва да се извършва при температури под 10° C или в условия на ниска влажност. Може да доведе до влошаване на качеството на продукти съдържащи масла. Операторите трябва да предупреждават своите клиенти за тази възможност. Чувствителни уреди, съдържащи медни компоненти трябва да бъдат защитени по време на третирането.

ДЕГЕШ ПЛОЧКА е ефективен и срещу по-ранни фази на развитие (яйца, ларви и какавиди) на следните складови неприятели:

Житна гъгрица (Sitophilus granarius);
Оризова гъгрица (Sitophilus oryzae);
Фасулев зърнояд (Acanthoscelides obtectus);
Грахов зърнояд (Bruchus pisorum);
Царевична гъгрица (Sitophilus zeamais);
Суринамски брашнояд (Oryzaephilus surinamensis);
Малък брашнен бръмбар (Tribolium confusum);
Зърнов бръмбар (ризоперта) (Rhyzopertha dominica);
Ръждивочервен зърнов бръмбар (Cryptolestes ferrugineus);
Трогодерма (Trogoderma granarium);
Зърнов молец (Sitotroga cerealella);
Молец по сушените плодове (Plodia interpunctella);
Сив брашнен молец (Ephestia kuehniella);
Тютюнев бръмбар (Lasioderma serricorne);
Тютюнев молец (Ephestia elutella);
Ръждивочервен брашнен бръмбар (Tribolium castaneum);
Трогодерма (Trogoderma glabrum);
Брашнени бръмбари (Tenebrio sp.);
Брашнян акар (Acarus siro);
Хлебен бръмбар (Stegobium paniceum);
Tyrophagus sp..

Карантинен срок - минимален интервал преди прибиране на реколтата.
След проветряване, следните карантинни срокове, трябва да бъдат спазвани за ядливите стоки: Продукти от зърнено-житни култури - 14 дни; ядки – 21 дни; шамфъстък – 35 дни; всички останали – 7 дни.