PYREGREEN 5.0

Концентриран течен инсектицид с бърз knock down ефект за битови и граждански нужди.

Биоцид за контрол на пълзящи (хлебарки, мравки) и летящи насекоми (мухи, комари, вкл. тигрови комари, молци по храните (Plodia interpunctella), брашнен бръмбар (Tenebrio molitor), на закрито и открито около сгради или паркове и градски градини (когато се третира срещу комари). Може да се използва в частни и индустриални сгради, вкл. хранително-вкусовия сектор (места за производство, обработка, съхранение, търговия и консумация на храни), обекти с обществено предназначение, здравни и лечебни заведения, складове и помещения за индустриално производство и преработка (на цигари, хартия, кожа, текстил, дървообработка), транспортния сектор (лични и обществени превозни средства, чакални, зони на летища и пристанища), ветеринарната област (лечебници, развъдници, места за настаняване и отглеждане) и открити обществени места (паркове и градини, булеварди, къмпинг зони и др.).

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Екстракт от Chrysanthemum cinerariaefolium от разтворени и напълно развити цветове от Tanacetum cinerariifolium, извлечен със свръхкрити- чен въглероден диоксид – 2.5 g /100 g

ФОРМУЛАЦИЯ: Течност

Биоцидът е концентрат, от който преди употреба се приготвят водни работни разтвори. Третирането може да се извършва с помощта на електрически, ръчни или гръбни пръскачки, пулверизатори и/или оборудване за атомизиране или небулизиране (студен аерозол) или термо-небулайзер (топъл аерозол), в зависимост от вида на употребата и зоните, които подлежат на обработка. При приложение срещу комари на открито в паркове и градини, продуктът трябва да бъде равномерно разпръснат, като се избягва стичане на капки от нанесения работен разтвор.

Срещу летящи насекоми (мухи, молци по храните, комари, вкл. тигрови):

Приготвя се воден работен разтвор с концентрация 0.8 % (80 mL продукт в 10 L вода).

– на закрито: обработват се повърхностите, по които насекомите кацат гнездят, преминават или се укриват (по стени, подове, ъгли, щори и сенници);

-на открито: обработват се външните стени на сградите, тротоари и др.

Разходна норма: 1 L работен разтвор на 10-15 m2

Срещу пълзящи насекоми (хлебарки, мравки) на закрито:

Приготвя се воден работен разтвор с концентрация 0.8 % (80 mL продукт в 10 L вода). Обработват се повърхностите, по които насекомите гнездят, преминават или се укриват (под, зад и около мебели и оборудване, мивки, подове, ъгли, цепнатини и пукнатини в стените, около рамки на прозорци и врати и др.)

Разходна норма: 1 L работен разтвор на 10-15 m2.

 

Третиране на зелени площи срещу комари:

Биоцидът се разрежда във вода до 2% (200 mL продукт в 10 L вода) и се пръска чрез небулизатор, атомизатор или електрическа пръскачка. Препоръчително е да се осигури равномерно навлажняване на растителността, като се избягва стичането.

Студен или топъл аерозол на закрито:

Биоцидът може също да се смесва с петролни разтворители, разтворители от растителен произход или пропилен гликол (200 mL продукт в 10 L разтворител за използване със студен или топъл аерозол (ULV) за пръскане на закрито при доза от 0.5 L разтвор на 1000 m3.

Този начин на употреба е разрешен само за професионални потребители.

Преди обработка помещенията да се освободят от хора, животни и др. Да се пръска на места недостъпни за малки деца и домашни животни. Да се отстранят или покрият аквариуми, терариуми и клетки за животни. Да се изключи въздушният филтър на аквариума.

По време на употреба да не се замърсява храни, напитки или контейнери, предназначени да ги съхраняват. Ако продуктът се използва на места, заети за дълги периоди, и в спални помещения, помещенията трябва да се проветрят добре преди последващо обитаване. Да не се използва в концентрирана форма и да се следват инструкциите на производителя. След работа с продукта или в случай на замърсяване, кожата да се измие обилно със сапун и вода. Да не се прилага директно върху животни.

Не е за селскостопанска употреба.

Третирането може да бъде повторено при необходимост.