Деция паста

Подходящият родентицид за чиста, прецизна и целенасочена борба с плъхове и мишки.
Представлява готова за употреба примамка под формата на пликчета – тип „чаена торбичка“.
Съчетанието на съставки при Деция паста, прави тази примамка предпочитана за гризачите и това гарантира изключителната ефективност на продукта.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: ДецияДегеш – Германия

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА СЛЕДНИТЕ ВРЕДИТЕЛИ: Плъхове, мишки, полевки;

Прилага се в местата с доказана активност на гризачи – покрай пътищата на движение на гризачите, в дупките им и в близост до тях.

Разходна норма:
– За плъхове: по 10-15 пликчета на отровна точка през 5 – 10 метра в зависимост от числеността на гризачите;
– За мишки : по 3-5 пликчета на отровна точка през 2-5 метра в зависимост от числеността им.

Третирането на обектите продължава на пулсове от 8 – 10 дни за период от 21-30 дни, до трайна липса на активност на гризачите и преустановяване на консумацията на примамката.