Muskil pasta FLUO-NP 200 гр.

MUSKIL PASTA FLUO-NP е готов препарат за унищожаване на гризачи: домашна мишка и сив плъх. Може да се прилага в и около сгради (домове, гаражи, лични градини и др.)

MUSKIL PASTA FLUO-NP е двукомпонентна готова за употреба отрова под формата на паста срещу домашни мишки и сиви плъхове, съдържаща патентована комбинация от две вещества от второ поколение, Дифенакум и Бромадиалон.

MUSKIL PASTA FLUO-NP е ефективен срещу мишки и плъхове след еднократен прием. Смъртта на гризачите настъпва след няколко (3-5) дни след поглъщането, без да буди подозрение към примамката в останалите членове на колонията.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: ZAPI-ITALY

MUSKIL PASTA FLUO-NP е ефективен както срещу млади така и възрастни животни. Патентованата комбинация от две активни вещества (Дифенакум и Бромадиалон) прави отровата за мишки и плъхове ефективна дори срещу гризачи, създали резистентност към антиколагуланти след многократен прием.

Отровата за мишки и плъхове MUSKIL PASTA е формулирана с FLUO-NPтехнология базирана на включването на флуоресцентни бои, които я правят видима при осветяване с UV лъчи или черна светлина. Технологията подпомага наблюдението на консумацията на отровата за мишки и плъхове с цел бърза подмяна на консумираната примамка. В допълнение след поглъщане, флуресцентните бои карат изпръжненията на гризачите да „светят“ под UV или черна светлина, Което улеснява идентифицирането на целевите видове, картографиране активността на гризачите (присъствие и движение) и проследяване на активността на третиране срещу гризачи.

Формулацията на отровата за мишки и плъхове … съдържа добре балансирана комбинация от хранителни компоненти атрактивни за гризачите и отблъскващ агент (Денатониум бензоат 0.01% ), с цел да се предотврати консумация от човек или домашно животно.

Отровата за мишки и плъхове MUSKIL PASTA FLUO-NP е предварително дозирана в сашета по 10 грама и се поставя в дератизационни кутии защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на родентицида от деца и нецелеви животни, както и изваждането и разпръскването на примамката от гризачите.

Дератизационните кутии трябва да бъдат така фиксирани, че да не могат да бъдат премествани както и да имат маркировка, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят и повреждат. Поставят се в засегнатите зони и помещения от гризачи, близо до дупките и по маршрутите им.

Заложените примамки ежеседмично се проверяват (препоръчително на 3-4 дни) и презареждат ако са наядени или повредени.

Разходна норма на препарата за гризачи:

За домашна мишка:
при ниска заселеност до 50 грама в дератизационна кутия на 5 метра
при висока заселеност до 50 грама в дератизационна кутия на 2 метра

За сив плъх:
при ниска заселеност до 100 грама в дератизационна кутия на 5 метра
при висока заселеност до 100 грама в дератизационна кутия на 2 метра

Мерки за безопастност:
Да се използват защитни ръкавици
Да се предотврати достъп на деца и други нецелеви животни до заложените примамки.
Да се избягва третиране с MUSKIL PASTA FLUO-NP около незащитени храни и фуражи.