Деция пелети

Деция пелети – най-икономичния и изключително ефикасен препарат за борба с плъхове мишки и др. гризачи. Представляват готова за употреба примамка под формата на пелети. Прилага се на местата с доказана активност на гризачи, покрай пътищата на движение на гризачите, в дупките им и в близост до тях.

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА СЛЕДНИТЕ ВРЕДИТЕЛИ: Плъхове, мишки, полевки;

Прилага се „импулсна техника“ – третирането в обектите продължава на пулсове от 5-7 дни за период от 21-30 дни, до трайна липса на активност на гризачите и преустановяване консумацията на примамката. Ако залагате извън сгради поставяйте примамката в затворени кутии или тунели за гризачи с отвори, каквито предлагаме, за да се избегне досега до дивеч, домашни животни и особено деца.

Разходна норма:
– За плъхове – по 30-50 гр. на отровна точка през 5-10 метра в зависимост от числеността на гризачите;
– За мишки – по 10-20 гр. на отровна точка през 2-4 метра в зависимост от числеността им.

При обработка на градски зони е необходимо преди залагане основно да се почисти терена от отпадъци, хранителни остатъци и др., които биха били евентуална храна за гризачите. Обработените участъци следва да бъдат маркирани и обозначени.

Деция пелети е подходящ за употреба и при влажни условия.