КОПФОРС® ЕКСТРА

Комбиниран фунгицид с контактно и системно действие за контрол на гъбни и бактериални болести по картофи, лозя и домати

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 60 г/кг Симоксанил + 461 г/кг Меден хидрокси (300 г/кг – чиста мед)

ФОРМУЛАЦИЯ: Вододиспергируеми гранули

ПРЕДИМСТВА:

  • Високо ниво на защита на културите;
  • Комбинация от два фунгицида с изявен синергизъм помежду си;
  • Нисък риск от придобиване на устойчивост и доказан ефект на устойчивост на дъжд;
  • Безопасен за металните части на използваната техника, тъй като не съдържа хлориди и сулфати – форми присъщи за останалите медни съединения и причиняващи корозия.

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

КОПФОРС® ЕКСТРА е комбиниран фунгицид с предпазно и лекуващо действие. Пръсканията започват при наличие на благоприятни условия за развитието на причинителите на мана и продължават през 7-10 дни. Борбата е ефикасна и при поява на първи „мазни“ петна. След третиране медта се отлага на повърхността на листата и ги предпазват от проникване на зараза. Симоксанилът прониква в листната тъкан и унищожава вече развиващите се патогени. Лекуващото действие се проявява ако третирането е проведено през първата половина на инкубационния период (до третия ден от заразяването).

Култура Болест Доза Момент на приложение
Картофи Картофена мана

(Phytophthora infestans)

200 гр/дка BBCH 21-90 (Поява на 1-во основно странично разклоение-стареене)

 

Лозя

(винени и десертни сортове)

Мана по лозя

(Plasmopara viticola)

200 гр/дка BBCH 55-80 (Съветията набъбват, цветчетата са затворени и плътно прилепнали-начало на узряване)
Домати Картофена мана

(Phytophthora infestans)

200 гр/дка BBCH 51-71 (Първо съсветие изправена пъпка-първа китка: първи плод с типичен размер)

КАРАНТИНЕН СРОК: Картофи – 14 дни; Лозя (винени и десертни сортове) – 28 дни; Домати – 3 дни.

Е прилагайте в разтвори за пръскане с рН по-малко от 6,5. Максимален брой приложения 4-5 в зависимост от културата. Препоръчителен разход на работния разтвор 30-100 л/дка в зависимост от културата.

Предвид множеството формулации се препоръчва да се направи предварителен тест за смесимост и да се провери чувствителността на третираните растения.