МУЛИГАН®

Хорминален стомашно-контактен инсектицид за контрол на вредители по трайни насаждения, зеленчуци и декоративни култури.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л Пирипроксифен

ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсионен Концентрат

ПРЕДИМСТВА:

  • Силно изразено трансламинарно действие
  • Разрушава хормоналния баланс на насекомите
  • Пречи на преминаването на насекомите от една в друга ларвна възраст, което води до летален ефект
  • Засяга яйцата на насекомите
  • Инхибира метаморфозата на ларви и нимфи
  • Причинява стерилност на възрастните

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

МУЛИГАН® имитира действието на ювенилния хормон при насекомите, променяйки физиологията на насекомото и нарушава  процесите свързани с възпроизвеждането и  ембриогенезата. Яйцата снесени от възрастни насекоми третирани с МУЛИГАН® остават нежизнеспособни. При ларвите и нимфите се прекъсва метаморфозата, а при възрастните причинява нарушаване на репродукцията, което се изразява в стерилност на женските, намаляване жизнеспособността на яйцатa.

Лози (десертни и винени сортове): срещу щитоносни въшки в доза 25- 75 мл/дка с 50-100 л вода (50-75 мл/100л вода). Прилага се веднъж, от разпукване на пъпките до видими съцветия.

 

Ябълки и круши: срещу калифорнийска щитоносна въшка в доза 30-50 мл/дка с 80-100 л вода (37.5-50 мл/100 л вода). Прилага се веднъж преди цъфтеж.

 

Праскови, нектарини и сливи: срещу черничева щитоносна въшка и калифорнийска щитоносна въшка в доза 30-50 мл/дка с 80-100 л вода (37.5-50 мл/100 л вода). Прилага се веднъж в начало на оцветяване на плодовете.

 

Кайсии, череши: срещу черничева щитоносна въшка и калифорнийска щитоносна въшка в доза 30-50 мл/дка с 80-100 л вода (37.5-50 мл/100 л вода). Прилага се веднъж преди цъфтеж.

 

Домати и патладжани (в оранжерия): срещу белокрилки в доза 25-95 мл/дка с 50-150 л вода. Максимален брой третирания: 2. Първото третиране се извършва при поява на първи възрастни насекоми, а 2-то след 10 дни, ако е необходимо.

 

Маслини: срещу маслинова щитоносна въшка в доза 17,5-37,5 мл/дка с 70-125 л вода. Прилага се веднъж до начало на цъфтеж.

 

Цитрусови култури: Срещу щитоносни въшки в доза 100-150 мл /дка с 200 л вода (50-75 мл/100 л вода). Прилага се веднъж, при поява на ларви от първо поколение.

 

Декоративни растения (тревни и дървесни видове (оранжерии и на открито)): срещу щитоносни въшки и белокрилки в доза 25-75 мл/дка с 50 – 100 л вода (50-75 мл/100 л вода). Максимален брой третирания: 1 на открито и 2 в оранжерии. Първото третиране се извършва при появата на ларви, а 2-то след 10-14 дни.

Най- добри резултати се получават при третиране с продукта във фазите ларва или нимфа. Поради специфичния начин на действие на МУЛИГАН® популацията на неприятелите намалява постепенно до пълно унищожаване