Текнокел Амино К

Препоръчва се използването по време на узряване и наедряване на плодовете. От образуване на плода до прибиране на реколтата.

  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА
  • ГАРАНТИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ
КУЛТУРА ДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ ВРЕМЕ, ОСОБЕНОСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
Ягоди: 200-300 мл/100л през 15 дни Приложете 1-3 пъти по време на цъфтежа и образуването на плодовете.
Овощни: 200-300 мл/100л през 15 дни От образуване на плода до прибиране на реколтата.
Зеленчуци: 200-300 мл/л през 15 дни Направете от 2 до 6 третирания през цялата вегетация.
Декоративни растения: 200-300 мл/л през 15 дни Направете от 2 до 4 третирания през цялата вегетация.
Лозя: 200-300 мл/л през 15 дни По време на наедряване на зърната.
ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
Ягоди: 400-600 мл/дка: през 15 дни Приложете 1-3 пъти по време на цъфтежа и образуването на плодовете.
Овощни: 400-600 мл/дка: през 15 дни От образуване на плода до прибиране на реколтата.
Зеленчуци: 400-600 мл/дка: през 15 дни Направете от 2 до 6 третирания през цялата вегетация.
Декоративни растения: 400-600 мл/дка: през 15 дни Направете от 2 до 4 третирания през цялата вегетация.
Лозя: 400-600 мл/дка: през 15 дни По време на наедряване на зърната.

Листно приложение: Ягоди: Приложете 1-3 пъти по време на цъфтежа и образуването на плодовете. Овощни: От образуване на плода до прибиране на реколтата. Зеленчуци: Направете от 2 до 6 третирания през цялата вегетация.
Декоративни растения: Направете от 2 до 4 третирания през цялата вегетация. Лозя: по време на наедряване на зърната.
Доза: 200-300 мл/100л през 15 дни
Почвено приложение: Ягоди: Приложете от 1 до 3 пъти по време на цъфтежа и образуването на плодовете. Овощни: От образуване на плода до прибиране на реколтата. Зеленчуци: Направете от 2 до 6 третирания през цялата вегетация. Декоративни растения: Направете от 2 до 4 третирания през цялата вегетация. Лозя: по време на наедряване на зърната.
Доза: 400-600 мл/дка: през 15 дни

Калий (KjO) 20.0 % w/w
Свободни “L” аминокиселини 5.0 % w/w
(EDTA)
pH 7,0 - 7,5