Текнокел Амино Са

Предотвратява напукването на плодовете. ТЕКНОКЕЛ АМИНО Са повишава плътността и трайността на плодовете, увеличава тяхната транспортабилност.
ПРЕДИМСТВА: Калцият подобрява качеството на плодовете и понижава риска от напукване; Понижава случаите на появяване на симптоми , породени от дефицит на калций: «горчиви ядки» при ябълките, раздвояване на кореноплода при захарното цвекло и т.н; Калцият играе важна роля в метаболитните процеси, които влияят върху узряването и съхраняването на плодовете; Предотвратява върховото гниене при домати, пипер и др; Дефицитът на калций предизвиква намаляване на размера на кълновете с 10-20%, особено в условия на суша; Подходящ за регулиране на киселинността приложен чрез капково напояване.

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА
  • ГАРАНТИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ:

ТЕКНОКЕЛ АМИНО Са повишава плътността и трайността на плодовете, увеличава тяхната транспортабилност. Намалява повредите по плодовете, «горчивите ядки» по ябълката, «черна сърцевина» по целина, некроза по листата на зелеви култури и салати, стъклен вид на цветното зеле, върхово гниене на цветовете и плодовете при доматите, пипера и дините, некроза на столоните на картофите, повишава фертилността на цветовете и др. Калциевият разтвор съдържа аминокиселини, за да се ускори и подобри придвижването на Са през листната повърхност и по-бързото му разпространение в растението, ускорява вегетативния растеж и помага за преодоляване на условията на стрес.
EDTA влизаща в състава на продукта осигурява стабилността на резервоарните смеси.

КУЛТУРА ЦЕЛ ВРЕМЕ, ОСОБЕНОСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Малини,къпини, касис Повишава устойчивостта и плътността на плодо­вете Прилагайте от началото на цъфтеж и повтаряйте на всеки 7-10 дни.
Зеленчуци (Пипер(лют) Домати, Дини, Пъпеши, Краставици, Тикви и др.) Предотвратява и намалява върховото гниене по плодовете. Приложението започва преди цъфтеж и се повта­ря през 7-10 дни.
Бобови култури (фасул.грах, соя,фъстъци и др.) Да се намали периферната листна некроза. Прилагайте в началото на цъфтеж и повтаряйте през интервал от 7 -10 дни.
Лозя/винени и десертни/ Да се намали засъхването по чепките и да се регу­лира съотношението Са/Mg. Да се повиши фертил­ността на цветовете Започнете 2-3 седмици преди цъфтеж. Повтаряй­те на всеки 7-14 дни.
Листни зеленчуци(маруля, целина, ки­тайско зеле и др.) Да се намалят и ограничат горчивите листни петна. Да се редуцира черната сърцевина при целина. Започнете приложението от 7 до 10 дни след раз­саждане и повтаряйте през 7-10 дни, 2 -3 трети­рания по време на вегетация.
Лук Да се повиши теглото, транспортабилността и пери­ода на съхранение Започнете 10-15 дни след поникване или разсаж­дане, повтаряйте през 7-10 дни
Украсни и Цветя Да се внесе допълнително калций за листната маса и да се коригира Са дефицит. Прилагайте на всеки 14-21 дни при необходи­мост.
Семкови - Ябълки I Круши Да се намалят горчивите петна или горчивите ядки по плодовете и засъхването на листа и леторасти. Пролетно приложение: От 20 до 40 дни след образуването на завръз. Есенно приложение: От 20 до 40 дни преди беритба.
Картофи Да се предотврати образуването кафяви петна по клубените Прилагайте в началото на клубенообразуването /8-10 см/ и повтаряйте през 10-14 дни.
Костилкови (Череши, Сливи, Праскови идр.) Да се повиши плътността и да се намали напуква­нето на плодовете. Прилагайте след цъфтеж и повтаряйте на всеки 10-14 дни.
Ягоди Да се повиши плътността и да се намали загни­ването на върховете на плодовете и некрозата по листата Прилагайте в началото на цъфтеж и повтаряйте през интервал от 7 -10 дни.
Захарно цвекло Да се намали склоността на кореноплода към раз­клоняване. Прилагайте във фаза 4 -6 лист и повторете във фаза 8-10 лист, ако е необходимо.
Тютюн Да се избегне листната хлороза и некроза и нама­ляването на добива. Прилагайте във фаза 4-6 дни и повторете след 15 дни ако е необходимо.

Дозата и начина на приложение /честотата/ се определя от културата, стадия на развитие и от степентта на калциев недостиг. Този продукт се препоръчва да се използва като допълнение на основната програма за торене. За отлични резултати, прилагайте ТЕКНОКЕЛ АМИНО Са когато културата е в активен растеж, след поливане или валеж.
Листно приложение:
0,2%-0,4% (200-400 мл /100 л вода).
Умерен калциев недостиг: 200-300 мл/дка.
Остър калциев недостиг: 300-400 мл/дка

Калциев оксид
(СаО) водоразтворим 10.0% 148 гр/л
Бор (В) водоразтворим 0.2 % 3 гр/л
Свободни ”L” аминокиселини 6.0 % 89 гр/л
(EDTA)
РН 4,0-4,5