ТЕКНОКЕЛ® МИКС

Водоразтворим микрогранулиран тор с високо съдържание на желязо, манган и други микроелемети

ПРЕДИМСТВА:

Прилагането на ТЕКНОКЕЛ® МИКС увеличава ефективността фотосинтезата и всички биопроцеси. В резултат на прилагането на ТЕКНОКЕЛ® МИКС се наблюдава повишаване на имунитета (устойчивост към болести, студ и засушаване) и повишаване на добива.

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА
  • ГАРАНТИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕКНОКЕЛ® МИКС съдържа микроелементи, вземащи най-активно участие в много жизнени процеси, протичащи в растенията на молекулярно ниво. Действайки чрез ензимните системи или непосредствено свързвайки се с биополимерите на растенията, микроелементите стимулират процесите на растежа, развитието и репродуктивната функция на растенията.

Почвено Приложение: Дозата и честотата на третиранията зависят от степента на недостига, както и от вегетативното развитие.

Може да се прилага чрез капково напояване, листно третиране, хидропоника и други, за да се осигури усвояването на продукта в зоната на корена

Зеленчуци, Овощни и Лозя: 100 – 200 г/дка през 10 дни. Прилагайте през цялата вегетация.

Листно Приложение: 50-100 гр/дка при Зеленчуци, Овощни и Лозя. Прилага се в активен растеж на културата. Да се направи добро покритие на листата от двете страни.

Желязо (Fe - ЕDTA-EDDHSA) 7.5%
Манган (Mn - EDTA) 3.3%
Цинк (Zn - EDTA) 0.6%
Мед (Cu - EDTA) 0.3%
Бор (B - EDTA) 0.7%
Молибден (Mo - EDTA) 0.1%