Фостоксин таблета

ФОРМУЛАЦИЯ – продукт отделящ газ инсектицид, съдържащ алуминиев фосфид 560 г/кг за контрол на складовеи неприятели

МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Фумигация в затворени пространства

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: първа професионална

ПРОИЗВОДИТЕЛ: Деция-Дегеш, Германия

Фумигация с ФОСТОКСИН ТАБЛЕТА не трябва да се извършва при условия на ниска влажност. Трябва да се направи проветряване, докато концентрацията на газ достигне нива под 0,01 ррм. Третирането на маслодайни култури/продукти с ФОСТОКСИН ТАБЛЕТА може да доведе до влошаване на качеството на продукта.

Фумигация не трябва да се извършва, при температури под 10 ° C или в условия на ниска влажност.

ФОСТОКСИН ТАБЛЕТА е ефективен и срещу по-ранни фази на развитие (яйца, ларви и какавиди) на следните складови неприятели:

Житна гъгрица (Sitophilus granarius);
Оризова гъгрица (Sitophilus oryzae);
Фасулев зърнояд (Acanthoscelides obtectus);
Грахов зърнояд (Bruchus pisorum);
Царевична гъгрица (Sitophilus zeamais);
Суринамски брашнояд (Oryzaephilus surinamensis);
Малък брашнен бръмбар (Tribolium confusum);
Зърнов бръмбар (ризоперта) (Rhyzopertha dominica);
Ръждивочервен зърнов бръмбар (Cryptolestes ferrugineus);
Трогодерма (Trogoderma granarium);
Зърнов молец (Sitotroga cerealella);
Молец по сушените плодове (Plodia interpunctella);
Сив брашнен молец (Ephestia kuehniella);
Тютюнев бръмбар (Lasioderma serricorne);
Тютюнев молец (Ephestia elutella);
Ръждивочервен брашнен бръмбар (Tribolium castaneum);
Трогодерма (Trogoderma glabrum);
Брашнени бръмбари (Tenebrio sp.);
Брашнян акар (Acarus siro);
Хлебен бръмбар (Stegobium paniceum);
Tyrophagus sp..

Карантинен срок: След проветряване, следните карантинни срокове, трябва да бъдат спазвани за ядливите стоки:
– преработени продукти от зърно: 14 дни;
– ядки: 21 дни;
– шамфъстък: 35 дни;
– всички останали – 7 дни.

При продукти от зърнено – житни култури, сушени плодове, сушени зеленчуци, варива- фасул, леща, грах, лупина, маслодайни семена, ядки, преработени ядливи продукти, сушени подправки, чай, кафе, какао, рожков, сушени билки, празни помещения за преработка и съхранение на храни и фуражи – преди складиране и тютюн – 5-14 дни. При зърно при транзитен корабен транспорт-21 дни. Максимални експозиции до 14 дни трябва да се прилагат само с максимални дози при най-неблагоприятни условия, напр. ако температурите са близо до 10 ° С, ниска относителна влажност, или ако е известна проява на резистентност у популацията на вредителите към фосфин.