PERME PLUS®

Концентриран инсектицид под формата на водна микроемулсия с унищожаващо и остатъчно действие за употреба в частни, обществени и индустриални сгради.

Биоцид за контрол на пълзящи (хлебарки, мравки) и летящи насекоми (мухи, комари, вкл. тигрови, молци по храните (Plodia interpunctella), оси (отделни индивиди, не гнезда)) и кърлежи, на закрито и открито около сгради (когато се третира срещу комари и кърлежи). Може да се използва в частни, обществени и индустриални сгради, животновъдни съоръжения и конюшни, обори, домове за кучета, развъдници и центрове за езда, оборудване за почистване на пътища, съоръжения за събиране и съхранение на отпадъци, съоръжения за изхвърляне на отпадъци и други места, заселени от насекоми.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 14.29 г/л Перметрин,  2.37 г/л Тетраметерин и 5.2 г/л Пиперонил бутоксид

ФОРМУЛАЦИЯ: Водна микроемулсия

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

PERME PLUS® дължи унищожаващото и остатъчното си действие на трите активни вещества които съдържа:

Перметринът действа върху нервната система на насекомите. Той пречи на натриевите канали да нарушат функцията на невроните и предизвиква спазъм на мускулите, което завършва с парализа и смърт. Перметринът може да бъде ефективен при контакт или поглъщане, а също така действа като репелент.

Тетраметерин е мощен многофункционален инсектицид, който се използван за борба с насекоми, представляващи рискове за общественото здраве. Тетраметрин се смесва често с пиперонил бутоксид, синергист, който увеличава инсектицидната ефикасност (но и токсичността) чрез инхибиране на метаболизма на пиретрин.

Биоцидът е концентриран инсектицид под формата на водна микроемуслия, от която преди употреба се приготвят водни работни разтвори. Третирането може да се извършва с помощта на ръчни и гръбни пръскачки, пулверизатори и/или оборудване за атомизиране или небулизиране (студен аерозол) или термо-небулайзер (топъл арезол), в зависимост от вида на употребата и зоните, които подлежат на обработка. При приложение на открито в паркове и градини, продуктът трябва да бъде равномерно разпръснат, като се избягва стичане на капки от нанесения работен разтвор. Работните разтвори може да бъдат нанесени като пространствен аерозол, а също и като се обработват повърхностите, по които насекомите кацат, гнездят, преминават или се укриват напр. по стени, подове, ъгли, цепнатини и пукнатини в стените, около рамки на прозорци и врати, под, зад и около шкафове, оборудване, мивки.

Срещу летящи насекоми (мухи, молци по храните, комари, вкл. тигрови и оси) в закрити помещения: разредете 80 - 150 ml продукт в 10 L вода (0.8 - 1.5%).

Разходна норма: 1 L на 450 m3.

Срещу пълзящи насекоми (хлебарки, мравки) и кърлежи в закрити помещения: разредете 150 - 200 ml продукт в 10 L вода (1.5 - 2%).

Разходна норма: 1 L на 20 m2.

На открито:

Продуктът може да се ползва на открито, но само върху сгради (външни стени, прозорци, летни къщи, навеси и т.н.) срещу кърлежи и комари. Разредете 400 - 800 ml продукт в 100 L вода (0.4 - 0.8%) със средно малък обем за атомизиране или друго оборудване. В зависимост от използваното оборудване и скоростта на изпръскване, концентрацията на работния разтвор може да бъде увеличена, но не трябва да надвишава 2.0%. При третиране с термонебулайзери се използва разтвор от 100 ml продукт в 1 L пропилен гликол или друг подходящ разтворител.

Остатъчна ефективност на продукта е 3 седмици.

Интервал между отделните третирания: третирането може да бъде повторено при необходимост 3 седмици след първото приложение.