Фостоксин торбичка

ФОРМУЛАЦИЯ – продукт отделящ газ инсектицид, съдържащ алуминиев фосфид 560 г/кг за контрол на неприятели

МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Фумигация в затворени пространства

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: първа професионална

ПРОИЗВОДИТЕЛ: Деция-Дегеш, Германия

Ефективността на фумигацията зависи от доброто запечатване на помещението. Никога не запечатвайте отново алуминиевата торбичка и не я поставяйте в друг контейнер. ПРЕДПАЗВАЙТЕ ПРОДУКТА ОТ ВОДА И ДРУГИ ТЕЧНОСТИ и избягвайте натрупването на опаковки, поради опасност от самозапалване на фосфин. След прилагане затворете помещението херметически и поставете предупредителни надписи в зоната на фумигация и всички места на достъп до рисковата зоната, предупреждаващи, че обектът е обработен със силно отровни вещества.

ФОСТОКСИН ТОРБИЧКА е ефективен и срещу по-ранни фази на развитие (яйца, ларви и какавиди) на следните складови неприятели:

Житна гъгрица (Sitophilus granarius);
Оризова гъгрица (Sitophilus oryzae);
Фасулев зърнояд (Acanthoscelides obtectus);
Грахов зърнояд (Bruchus pisorum);
Царевична гъгрица (Sitophilus zeamais);
Суринамски брашнояд (Oryzaephilus surinamensis);
Малък брашнен бръмбар (Tribolium confusum);
Зърнов бръмбар (ризоперта) (Rhyzopertha dominica);
Ръждивочервен зърнов бръмбар (Cryptolestes ferrugineus);
Трогодерма (Trogoderma granarium);
Зърнов молец (Sitotroga cerealella);
Молец по сушените плодове (Plodia interpunctella);
Сив брашнен молец (Ephestia kuehniella);
Тютюнев бръмбар (Lasioderma serricorne);
Тютюнев молец (Ephestia elutella);
Ръждивочервен брашнен бръмбар (Tribolium castaneum);
Трогодерма (Trogoderma glabrum);
Брашнени бръмбари (Tenebrio sp.);
Брашнян акар (Acarus siro);
Хлебен бръмбар (Stegobium paniceum);
Tyrophagus sp..

Карантинен срок: След проветряване, следните карантинни срокове, трябва да бъдат спазвани за ядливите стоки:
– преработени продукти от зърно: 14 дни;
– ядки: 21 дни;
– шамфъстък: 35 дни;
– всички останали – 7 дни.

За фумигация на празни помещения за преработка и съхранение на храни и фуражи, преди складиране и при съхранение на – продукти от зърнено-житни, сушени плодове, сушени зеленчуци, варива –фасул, леща, грах, лупина, складирани маслодайни семена, ядки, преработени ядливи продукти, сушени подправки, чай, кафе, какао, рожков и сушени билки и тютюн: Минимум от 5 дни при оптимални условия на 20 – 30 °С и 50 – 75% относителна влажност. Максимална експозиция до 14 дни трябва да се прилага само с максимални дози при най-неблагоприятни условия, например ако температурите са близо до 10 °С, или ниска относителна влажност, или ако е известна проява на резистентност у популацията на фумигация с фосфин.

За фумигация на зърно при транзитен корабен транспорт: 21 дни.