Фунгициди

 • АВАЛОН®

  Мощна защита срещу увреждане качеството на плодове и зеленчуци от сиво гниене (ботритис)

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 400 г/л Пириметанил

  ФОРМУЛАЦИЯ: Суспензионен концентрат

  ПРЕДИМСТВА:

  • Ефективен контрол на сиво гниене и струпясване
  • Доказано намалява ензима полифенол оксидаза (лаказа), който се отделя от гъбата причинител на сиво гниене
  • Ефективен и при по-хладни и влажни условия
  • Подобрява качеството на десертното грозде и виното
  • Дълго последействие и висока устойчивост на дъжд
  • Смесим с други фунгициди
 • ТРЕЗИН® МАКС

  Широкоспектърен фунгицид за контрол на болести в зърнено-житни култури и захарно цвекло

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 200 г/л Азоксистробин + 200 г/л Тебуконазол

  ФОРМУЛАЦИЯ: Суспензионен концентрат

  ПРЕДИМСТВА:

  • Широк спектър на действие срещу икономически важни болести
  • Силно изразен предпазен, лекуващ и изкореняващ ефект
  • Бързо навлизане в растителните тъкани за моменталено действие
  • Дълготраен ефект на защита позволяващ редуциране броя на третиранията
  • Предотвратява риска от придобиване на устойчивост от страна на патогените
 • БРИОНФЛО® 100 СК

  Контактен фунгицид за борба срещу мана по лозя, картофи и домати

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л циазофамид

  ФОРМУЛАЦИЯ: суспензионен концентрат (СК)

  ПРЕДИМСТВА:

  • Отличен превантивен контрол
  • Ефективна алтернатива на манкозеб съдържащи продукти
  • Подходящ за включване в интегрираните програми за управление на вредителите
  • С доказана устойчивост на дъжд
  • Идеален партньор за системни фунгициди
 • КОПФОРС® ЕКСТРА

  Комбиниран фунгицид с контактно и системно действие за контрол на гъбни и бактериални болести по картофи, лозя и домати

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 60 г/кг Симоксанил + 461 г/кг Меден хидрокси (300 г/кг – чиста мед)

  ФОРМУЛАЦИЯ: Вододиспергируеми гранули

  ПРЕДИМСТВА:

  • Високо ниво на защита на културите;
  • Комбинация от два фунгицида с изявен синергизъм помежду си;
  • Нисък риск от придобиване на устойчивост и доказан ефект на устойчивост на дъжд;
  • Безопасен за металните части на използваната техника, тъй като не съдържа хлориди и сулфати – форми присъщи за останалите медни съединения и причиняващи корозия.
 • СИВАР

  Широкоспектърен фунгицид от групата на стробилурините с предпазно и лечебно действие.

  АКВИТНО ВЕЩЕСТВО: 250 г/л азоксистробин

  ФОРМУЛАЦИЯ: Суспензионен концентрат

  ПРЕДИМСТВА:

  • Широк спектър на действие;
  • Защита на голям брой култури от икономически важни болести;
  • Контактно и лечебно действие;
  • Трансламинарно придвижване.
 • КАРБИКЮР®

  Натурален фунгицид за ефективен контрол на болести и управление на остатъчни количества, подходящ както за биологично, така и за конвенционално земеделие.

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 850 г/кг калиев хидроген карбонат

  ФОРМУЛАЦИЯ: прах, разтворим във вода (СП)

  ПРЕДИМСТВА:

  • Лесен за работа продукт – бързо и напълно се разтваря във вода
  • Широк спектър на действие
  • Подходящ за почти всички култури, както на открито, така и в оранжерии
  • Разрешен за употреба в биологичното производство
  • Освободен от МДГОВ (Максимално допустимите граници на остатъчни вещества)
  • Кратък карантинен срок – 1 ден. Без ограничение в сеитбооборота при ротации.
  • Не е класифициран – високо ниво на безопасност за потребителите и околната среда
 • РИВАЛ ДУО

  Системен фунгицид с предпазно и лекуващо действие за борба срещу причинителя на картофената мана Phytophthora infestans.

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 400 г/л пропамокарб хидрохлорид+ 50 г/л симоксанил

  ФОРМУЛАЦИЯ: Суспензионен концентрат

  ПРЕДИМСТВА:

  • Предпазно и лекуващо дествие.
  • Комбинация от 2 активни вещества с различен механизъм на действие.
  • Осигурява ефективна защита както на надземните части, така и на клубените.
  • Изключително подходящ за контрол на устойчивпстта при причинителя на картофената мана.
  • Устойчив на отмиване от дъжд.
  • Подходящ за смесване с инсектициди, листни торове и контактни фунгициди.
 • РИВАЛ®

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 722 г/л пропамокарб хидрохлорид
  ФОРМУЛАЦИЯ: Разтворим концентрат
  ПРЕДИМСТВА:

  • Системно действие- придвижва се възходящо от корена към наземната част на растението
  • Течна формулация
 • Фунгуран ОН 50 ВП

  Контактен меден фунгицид с широк спектър на действие. При третиране на културите Фунгуран ОН 50 ВП, блокира развитието и деленето на спорите и бактериите.

  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 77% меден ходрооксид съответстващ на 50% чиста мед

  ФОРМУЛАЦИЯ: Водонамокрим прах
  ПРЕДИМСТВА: Благодарение на игловидната форма на кристалите на медния хидрооксид Фингуран ОН 50 ВП прилепва стабилно към растенията, което гарантира опазването им от редица икономически важни болести. Наличието на Cu²+ йон определя фунгицидната и бактерицидната активност на продукта при различни култури.