Продукти

 • Morela 722 SL

  Systemic fungicide with protective action against soil born disease like Phytophthora sp and Pythium sp, causing Damping off disease on citrus and potatoes, seedling, plants and transplants.

  Composition: 722 g/l Propamocarb hydrochloride

  Formulation type: Water soluble concentrate (SL)

  APPLICATIONS: contact our team at arman.id@agria.bg

 • Caliwa 75 WG

  Contact fungicide with protective mode of action for control of various diseases. Caliwa 75 WG contains 750 g/kg of the active ingredient mancozeb, formulated as water-dispersible granules.

  The product is 100% of European origin – manufactured in AGRIAs facility, located in Plovdiv, Bulgaria.

  Composition: 750 g/kg Mancozeb

  Formulation type: Water Dispersible Granules (WG)

  APPLICATIONS: contact our team at arman.id@agria.bg

 • Azenta 70 WG

  Azenta 70 WG contains Propineb, a contact fungicide with broad spectrum activity against various diseases. Propineb is a polymeric zinc-containing dithiocarbamate. Due to the release of zinc, the application of Azenta 70 WG results in greening effect on the crop and subsequent improvement in quality of produce.

  The product is 100% of European origin – manufactured in AGRIAs facility, located in Plovdiv, Bulgaria.

  Composition: 700 g/kg Propineb

  Formulation type: Water Dispersible Granules (WG)

  APPLICATIONS: contact our team at arman.id@agria.bg

 • Caliwa 350 OD

  Liquid fungicidal formulations with highly broad-spectrum contact and protective action.

  The product is 100% of European origin – manufactured in AGRIAs facility, located in Plovdiv, Bulgaria.

  Composition: 350 g/l Mancozeb

  Formulation type: Oil dispersion (OD)

  APPLICATIONS: contact our team at arman.id@agria.bg

 • Caliwa Ultra 69 WP

  Fungicidal combination with a systematic and contact action, used to control of wide spectrum of diseases in maize and chili.
  The product is 100% of European origin – manufactured in AGRIAs facility, located in Plovdiv, Bulgaria.

  Composition: 600 g/kg Mancozeb + 90 g/kg Dimetomorph

  Formulation type: Wetable Powder (WP)

  APPLICATIONS: contact our team at arman.id@agria.bg

 • Nefos 45 WP

  Nefos 45 WP is a combined fungicide and bactericide with contact and systemic action and controls economically important diseases in chili and potatoes.
  The product is 100% of European origin – manufactured in AGRIAs facility, located in Plovdiv, Bulgaria.

  Composition: 290 g/kg Copper oxychloride +120 g/kg Mancozeb + 40 g/kg Cymoxanil

  Formulation type: Wetable Powder (WP)

  APPLICATIONS: contact our team at arman.id@agria.bg

 • DARIUM®

  DARIUM®  es un herbicida  selectivo y sistémico para el control de malas hierbas anuales y vivaces en postemergencia en colza y girasol.

  Composición: 50 g/l Quizalofop-p-ethyl  

  Tipo de formulación:   Concentrado emulsionable (EC)

  Otros nombres comerciales disponibles: TREPACH®

 • PYREGREEN 5.0

  Концентриран течен инсектицид с бърз knock down ефект за битови и граждански нужди.

  Биоцид за контрол на пълзящи (хлебарки, мравки) и летящи насекоми (мухи, комари, вкл. тигрови комари, молци по храните (Plodia interpunctella), брашнен бръмбар (Tenebrio molitor), на закрито и открито около сгради или паркове и градски градини (когато се третира срещу комари). Може да се използва в частни и индустриални сгради, вкл. хранително-вкусовия сектор (места за производство, обработка, съхранение, търговия и консумация на храни), обекти с обществено предназначение, здравни и лечебни заведения, складове и помещения за индустриално производство и преработка (на цигари, хартия, кожа, текстил, дървообработка), транспортния сектор (лични и обществени превозни средства, чакални, зони на летища и пристанища), ветеринарната област (лечебници, развъдници, места за настаняване и отглеждане) и открити обществени места (паркове и градини, булеварди, къмпинг зони и др.).

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Екстракт от Chrysanthemum cinerariaefolium от разтворени и напълно развити цветове от Tanacetum cinerariifolium, извлечен със свръхкрити- чен въглероден диоксид – 2.5 g /100 g

  ФОРМУЛАЦИЯ: Течност

 • PERME PLUS®

  Концентриран инсектицид под формата на водна микроемулсия с унищожаващо и остатъчно действие за употреба в частни, обществени и индустриални сгради.

  Биоцид за контрол на пълзящи (хлебарки, мравки) и летящи насекоми (мухи, комари, вкл. тигрови, молци по храните (Plodia interpunctella), оси (отделни индивиди, не гнезда)) и кърлежи, на закрито и открито около сгради (когато се третира срещу комари и кърлежи). Може да се използва в частни, обществени и индустриални сгради, животновъдни съоръжения и конюшни, обори, домове за кучета, развъдници и центрове за езда, оборудване за почистване на пътища, съоръжения за събиране и съхранение на отпадъци, съоръжения за изхвърляне на отпадъци и други места, заселени от насекоми.

  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 14.29 г/л Перметрин,  2.37 г/л Тетраметерин и 5.2 г/л Пиперонил бутоксид

  ФОРМУЛАЦИЯ: Водна микроемулсия

 • MASTERCID EC 10®

  Концентрирана инсектицидна микроемул-сия срещу летящи и пълзящи насекоми с knock down ефект и остатъчно действие за употреба в бита и в обекти с обществено предназначение.

  Биоцид за контрол на летящи насекоми (мухи, комари, вкл. тигрови комари) и пълзящи насекоми (хлебарки, мравки) на закрито в жилищни сгради, в обекти с обществено предназначение, социални домове, казарми, складове и помещения за производство и съхранение на цигари и тютюни, хранително-вкусови предприятия, заведения за хранене и развлечения, индустриални/промишлени обекти, кофи за събиране на отпадъци, животновъд- ни обекти, помещения за животни, пристанищни зони и оборудване, транспортни средства и на открито в паркове, тревни площи, декоративни храсти, живи плетове, алеи с дървета и обществени и частни зелени площи.

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л Циперметрин

  ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсионен концентрат

 • НИТИДЕ

  Селективен системен хербицид за контрол на широколистни плевели при зърнено – житни култури, царевица, семкови овощни видове и тревни площи

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 200 г/л флуроксипир

  ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсия, масло във вода (ЕВ)

 • RIVAL® DUO

  RIVAL® DUO jest fungicydem o działaniu ogólnoustrojowym o profilaktycznym i leczniczym działaniu przeciwko Zaraza ziemniaka (Phytophthora infestans) na ziemniakach.

  Kompozycja chlorowodorek propamokarbu 400 g/l + cymoksanil  50 g/l

  Rodzaj preparatu: zawiesiny wodnej (SC)

  Inne dostępne nazwy handloweAMBORA® DUO , EDEGAL® DUO