Продукти

 • SMERCH®

  SMERCH® é um herbicida com ação de contacto, formulado com base em oxifluorfena que pertence à família química de difeniléter, tem absorção pelas raízes, caulículos e coleóptilos. Translocação limitada. Inibe a biossíntese da clorofila (inibindo a enzima protoporfirinogénio oxidase, protox).

  Composição: 240 g/l Oxyfluorfen

  Tipo de formulação: Concentrado para emulsão (EC)

 • CORIDA®

  CORIDA® é um herbicida residual, sistémico, com absorção foliar e radicular, sendo mais eficaz nos primeiros estados de desenvolvimento, quando estas se encontram num período de vegetação activa. É indicado para o combate das infestantes dicotiledóneas em trigo e cevada.

  Contém a substância ativa tribenurão-metilo, pertencente à família química das sulfonilureias, atuando através da inibição da biossíntese dos aminoácidos valina, leucina e isoleucina (inibindo a actividade da enzima acetolactato sintase, ALS).

  Composição: 750 g/kg Tribenuron-methyl

  Tipo de formulação: Grânulos dispersíveis

 • COPFORCE ® EXTRA

  COPFORCE® EXTRA je kombinovaný fungicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) určený na ochranu proti plesni zemiakovej na zemiakoch a peronospóre viniča na viniči.

  Účinná látka: 60 g/kg Cymoxanil and 461 g/kg Copper hydrochloride

  Typ zloženia: Vodou dispergovateľných granúl (WG)

  Iné dostupné obchodné: CUPMAN®

 • RIVAL® DUO

  Systémový fungicíd s ochranným a kuratívnym účinkom vo forme suspenzného koncentrátu (SC), ktorý je určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej (Phytophthora infestans).

  Účinná látka: 50 g/l Cymoxanil and 400 g/l Propamocarb hydrochloride

  Typ zloženia: Suspenzného koncentrátu (SC)

  Iné dostupné obchodné: OMIX DUO®

 • RIVAL®

  Prípravok RIVAL® je systémový fungicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL) s účinkom proti hubovým chorobám zeleniny a okrasných rastlín pestovaných v skleníkoch. Používa sa na ochranu klíčiacich semien, sadeníc, odrezkov, cibúľ a rastlín pred napadnutím pravými plesňami.

  Účinná látka: 722 g/l Propamocarb hydrochloride

  Typ zloženia: Riedenie vodou (SL)

  Iné dostupné obchodné: OMIX®

 • TREPACH®

  Prípravok TREPACH® je systémový herbicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu repky ozimnej, repky jarnej, repy cukrovej a slnečnice proti jednoročným a trvácim trávovitým burinám a výmrvu obilnín.

  Účinná látka: 50 g/l Quizalofop-P-ethyl

  Typ zloženia: emulzného koncentrátu (EC)

 • CORIDA®

  CORIDA® je selektívny herbicídny prípravok vo forme vo vode dispergovateľného granulátu (WG) s krátkym reziduálnym účinkom určený na postemergentnú aplikáciu v pšenici jarnej, pšenici ozimnej, jačmeni jarnom a jačmeni ozimnom bez podsevu proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám.

  Účinná látka: 750 g/kg Tribenuron-methyl

  Typ zloženia: vode dispergovateľného granulátu (WDG)

  Iné dostupné obchodné názvy: ADENTIS®

 • FORTUNA® GOLD

  Sredstvo FORTUNA® GOLD se uporablja kot preventivni in kurativni fungicid z lokalnim in translaminarnim sistemičnim ter kontaktnim delovanjem. Vsebuje aktivni snovi mankozeb in cimoksanil. Mankozeb deluje kontaktno, cimoksanil pa deluje lokalno in sistemično ter zavira razvoj spor in rast micelija, zato ima sredstvo tudi kurativni učinek, če se uporabi po okužbi.

  Vsebuje: 40 g/kg Cymoxanil and 400 g/kg Copper hydrochloride

  Vrsta formulacije: Močljivih zrnc (WG)

  Druga razpoložljiva trgovska imena: FUDAN® GOLD

 • COPFORCE ® EXTRA

  Sredstvo COPFORCE® EXTRA združuje lastnosti aktivnih snovi cimoksanil in bakrov hidroksid. Cimoksanil je lokosistemik s translaminarnim delovanjem, hitro prodre v tkivo rastline in prepreči nastanek okužbe. Na glivo povzročiteljico bolezni deluje preventivno in kurativno. Baker deluje kontaktno in preventivno. Na površini rastline ustvari zaščitno plast in jo varuje pred novo okužbo.

  Vsebuje: 60 g/kg Cymoxanil and 461 g/kg Copper hydrochloride

  Vrsta formulacije: Močljivih zrnc (WG)

 • RIVAL® DUO

  Sredstvo RIVAL® DUO je sistemični in kontaktni fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem. Vsebuje aktivno snov propamokarb hidroklorid iz skupine karbamatov in aktivno snov cimoksanil iz skupine cianoacetamid oksimov.  Sredstvo RIVAL DUO® inhibira biosintezo fosfolipidov in maščobnih kislin in tako zmanjša rast micelija in razvoj zoospor in sporangija

  Vsebuje: 50 g/l Cymoxanil and 400 g/l Propamocarb hydrochloride

  Vrsta formulacije: Suspenzného koncentrátu (SC)

 • RIVAL®

  Sredstvo RIVAL® je sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim  delovanjem. Vsebuje propamokarb hidroklorid iz skupine karbamatov, ki deluje lokalno, sistemično in se akropetalno razporedi po rastlini. Inhibira biosintezo fosfolipidov in maščobnih kislin in tako zmanjša rast micelija in razvoj zoospor in sporangija, ker preprečuje rast celične membrane patogenih gliv.

  Sredstvo RIVAL® se uporablja za zmanjšanje okužb s padavico sadik, ki jo povzročajo glive iz rodu  Phytophthora spp. in Phytium spp.  pri gojenju paradižnika in okrasnih rastlin v zaščitenih prostorih (rastlinjakih).

  Vsebuje: 722 g/l Propamocarb hydrochloride

  Vrsta formulacije: Vodotopnega koncentrata (SL)

 • STRETCH®

  STRETCH® je selektivni herbicid v obliki oljne disperzije (OD), ki se uporablja v koruzi za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela po vzniku.

  Vsebuje: 40 g/l Nicosulfuron

  Vrsta formulacije: Oljne disperzije (OD)