Viper gard

Вайпър Гард е воден емулсионен концентрат, предназначен за употреба върху растения и различни плодове и зеленчуци, с цел ограничаване на водната транспирация.

ПРЕДИМСТВА:

  • Намалява влиянието на факторите на околната среда, които могат да бъдат пагубни за растенията
  • По-дълго съхранение на плодовете
  • Редуциране на стреса при разсаждане
  • По-голяма устойчивост на болести
  • По-добра студоустойчивост
  • По-добър търговски вид

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА
  • ПРИЛОЖЕНИЕ

Вайпър Гард придава лъскавина на плодовете, което им придава добър търговски вид.
Образува тънък и подвижен слой, който значително намалява загубата на влага от растителната листна маса, без да възпрепятства растежа и нормалното дишане на растенията.
След прилагане, Вайпър Гард ® образува полупропусклив, прозрачен филм, който редуцира водната транспирацията, която в определени условия води до прекомерна загуба на вода.Образувания защитен филм води до пивишаване сухоустойчивостта на растенията.

За получаване на максимален ефект е необходимо да се осигури добро напръскване и равномерно покритие на третираните растения
Да се използва достатъчно количество работен разтвор.
Да не се смесва с пестициди и листни торове
За максимален ефект минималната температура на работният разтвор да е не по-малко от 15°C

Вайпър Гард може да бъде използван при всички вегетиращи растения, дървета, храсти, чимове, цъфтящи растения, зеленчуци, тютюн, овощни и др.

Вайпър Гард, може да бъде приложен и чрез топене на вече обрани плодове с цел по-дълго и качествено съхранение.

Вайпър Гард приложен при разсади значително намалява стреса при разсаждане на постоянно място, особено в условия на висока температура.

Вайпър Гард действа като бариера между патоген и хранителна среда.

Вайпър Гард има свойството да запушва микропукнатини в кутикулите на растенията, които са лесен вход за зарази.

Култура Доза
Всички растителни видове 0.5 – 2% в зависимост от целта и условията на средата