ТЕКНОФИТ ПАУЪР

Включен в спицъка от продукти в Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период.

СМЕСИМОСТ

Неутралното pH на ТЕКНОФИТ ПАУЪР го прави ефективен и безопасен партньор на използваните в практиката ПРЗ и торове. При смесване с продукти за растителна защита спазвайте следната поредност: Стъпка 1. Вода; Стъпка 2. ПРЗ; Стъпка 3. ТЕКНОФИТ ПАУЪР.

В програмата за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период, прилагайте в комбинация с ФУНГУРАН® ОН 50 ВП.

ПРЕДИМСТВА НА ТЕКНОФИТ ПАУЪР ПРЕД МИНЕРАЛНИТЕ МАСЛА: 

  • По ниска доза в сравнение с конвенционалните минерални масла;
  • Коригира Манганови и Цинковя дефицит при растенията;
  • Намалява зимуващата популация на акари и щитоносни въшки;
  • Оказва директен ефект в контрола на белокилки, цикади, листни въшки, трипсове и др.;
  • Създава еднороден филм върху третираните части на растенията, което е бариера за проникване на спори и за ефективно хранене на насекоми с пробивно смучещ устен апарат;
  • Засилва ефективността на приложените ПРЗ и листни торове, без да се налага завишаване на дозите им.

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА
  • ГАРАНТИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ:

ТЕКНОФИТ ПАУЪР е универсален адювант, подходящ както за зимни пръскания при трайни насаждения, така и за пръскания по време на вегетацията при полски, зеленчукови, технически и овощни култури. Прилага се в резервоарна смес с ПРЗ и листни торове. Продуктът е обогатен с микроелемрнтите Цинк и Манган, като коригира естествения дефицит на тези хранителни вещества. Поради високото съдържание на естествени полимери от растителен произход, ТЕКНОФИТ ПАУЪР се явява много добра алтернатива на минералните масла.  

Може да се прилага както за зимни третирания при трайните култури, намалявайки зимуващата популация на акари и щитоносни въшки, така и за вегетационни пръскания, контролирайки белокрилка, цикади, листни въшки и др.

Прилагането на ТЕКНОФИТ ПАУЪР като част от зимните пръскания има голямо значение за намаляване на популационната плътност на акарите през следващия вегетационен период. Текнофит Пауър образува филм върху яйцата и другите зимуващи форми, като по този начин се преустановява достъпа на въздух до тях и те загиват. Най-подходящ момент за третиране е рано сутрин или късно вечер когато дишането на насекомите е най-активно. Зимното третиране с ТЕКНОФИТ ПАУЪР е превантивна мярка и спестява разходи на стопаните през активния сезон, като намалява употребата на пестициди и спомага за опазване на околната среда и плодовете от замърсяване.

Освен срещу зимуващите форми на акарите, третирането с ТЕКНОФИТ ПАУЪР през зимния период е ефикасно и срещу зимуващите форми на широк кръг други неприятели по овощните - унищожават се яйца и ларви на щитоносни въшки, листни въшки, яйца на листозавивачки, педомерки, листогризещи гъсеници и др.

Приложение при зимните пръскания: 

ТЕКНОФИТ ПАУЪР е включен в Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период. Освен да осигури по-добро покритие и по-добър ефект на внесените фунгициди, ТЕКНОФИТ ПАУЪР има основна роля и за намаляване зимуващата популация на акари и щитоносни въшки. След приложениоето в схемата за зимни пръскания, ТЕКНОФИТ ПАУЪР спомага за плътно прилепване на внесените ПРЗ, правейки го устойчив на метеорологичните условия (висока въздушна влажност и ниски температури). 

Приложението на ТЕКНОФИТ ПАУЪР с ФУНГУРАН® ОН 50 ВП дава отлични резултати и се е доказал като лидер с безотказен ефект в контрола на болести и неприятели през зимния период. Най-добри резултати се постигат, като към препоръчаната доза на ФУНГУРАН® ОН 50 ВП се добави ТЕКНОФИТ ПАУЪР в доза 2.0 – 2.5 л/100 л вода.

Приложение по време на активна вегетация на културите

Вегетационните пръскания са основно средство, както за контрол на вредителите, така и за коригиране хранителния режим на културите. Оптималния ефект на приложените ПРЗ и листни торове е от съществено значение, а включването на ТЕКНОФИТ ПАУЪР във вегетационните пръскания осигурява достигането му. При резервоарна смес с фунгициди, ТЕКНОФИТ ПАУЪР подобрява контактният ефект, като спомага за по-трайно и стабилно задържане на фунгицидния филм, докато при системните фунгициди, осигурява по-бързо навлизане на активните им вещества в растителните тъкани за моментален ефект. При резервоарна смес с инсектициди, ТЕКНОФИТ ПАУЪР засилва контактното и репелентното им действие, а в допълнение има и директен ефект върху белокилки, цикади, листни въшки, трипсове и др. От една страна променя средата, правейки листа, плодове и цветове не типични и неразпознаваеми за неприятелите, а от друга, попадайки върхи тях ги прави по-трудно подвижни и много по-уязвими на приложените инсектициди. Доза на приложение: 1.0 – 1.5 л/100 л вода.

Листно 2 - 2.5 % (2 - 2.5 л/100 л вода) и добро обливане на короната и листата.
Важно! Когато се третира съвместно с продукти за растителна защита, работния разтвор се приготвя в следния ред: 1. вода 2. ПРЗ и 3. Текнофит Пауър.
Зимно третиране при трайни насаждения (овощни култури и лозя):
Прилагайте след листопада и рано напролет, непосредствено преди набъбване на пъпките. Да се осигури добро напръскване на всички части на короната. Минимален разход на работен разтвор -100 л/дка.
Вегетационно приложение (зеленчуци, тиквови и овощни култури, лозя):
Прилагайте листно във фазите на активно развитие на културите. Да се осигури добро напръскване и покритие на листната повърхност от двете страни.

Разстителен/екстракт полимер 50%
Цинк (Zn) 1,5 % w/w
Манган (Мп) 0,5 % w/w
pH 7