Продукти

 • Деция Газ Екс-Б (торбички,верижка)

  Концепцията на Деция Газ Екс-Б позволява комбинирането на 57 % алуминиев фосфид в уникална формулация съчетана с инкорпориран абсорбен материал, който спомага за по-бавното и устойчиво разлагане на препарата поместени в специална паромембранна TYVEK торбичка..

  ДЕЦИЯ ГАЗ ЕКС-Б ФОРМУЛАЦИИ:

  Активно вещество Тежест Количество отделен газ
  Торбичка 57 % Алуминиев Фосфид 34 гр 11,3 гр.
  Колан 57 % Алуминиев Фосфид 136 гр. 45,2 гр
  Верижка 57 % Алуминиев Фосфид 340 гр. – 680 гр. 113 гр. – 226 гр.
  Одеяло 57 % Алуминиев Фосфид 3 400 гр. 1 133 гр.

  ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА СЛЕДНИТЕ ВРЕДИТЕЛИ:  Житна и оризова гъгрици, Складови бръмбари;

 • Фостоксин пелети

  Идеалният и икономичен препарат за фумигиране на стоки при нормални температури. Препаратът съчетава класическата алуминиева основа при фосфороводородните препарати с преимуществата на пелетната форма, за по-пълно и бързо разлагане.
  Фостоксин пелети съдържа 56-57% Алуминиев фосфид, при тегло на единица препарат от 0,6 гр. и количество на отделен фосфороводород от единица препарат от 0,2 гр за пелетите и 3 гр. с 1 гр. отделен газ от единица препарат за таблетките.

  РАЗХОДНА НОРМА: 40-50 пелети на тон зърно; 10-15 таблетки на тон зърно;
  10 -15 пелети ( 2-4 таблетки ) на куб.м за третиране на пакетирани хранителни продукти, фуражи, зърно в чували;
  15-20 пелети на куб.м при обемна фумигация на празни складове и мелници.
  Карантинен срок – 45 дни за зърно и 60 дни за брашно.

  ТОКСИЧНОСТ: ЛД50 ( орално за плъх ) = 11,5 мг/кг ж.т.

  ПРОИЗВОДИТЕЛ: Деция-Дегеш, Германия

  ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА СЛЕДНИТЕ ВРЕДИТЕЛИ:  Житна и оризова гъгрици, Складови бръмбари, Складови молци;

 • Магтоксин плочки

  Магтоксин плочки съдържа 56 % магнезиев фосфид в уникална формулация поместена в инертна матрица под формата на неогъваема плочка покрита от двете страни с пропусклива атмосферната влага хартиена обвивка и запечатана с непропусклива фолиева торбичка.
  При отделянето на външната торбичка от фолио Магтоксин плочки започва да отделя фосфороводород. Всяка плочка тежи 117 гр. и отделя 33 гр. газ. Има възможност плочките да се обединяват в ленти ( Магтоксин ленти – състои се от 20 бр.Магтоксин плочки ).
  РАЗХОДНА НОРМА: 1 – 2 плочки на 25 куб.м еднократно при опаковани продукти, тютюн на бали, кашони, обемни фумигации и др.

  ТОКСИЧНОСТ: ЛД50 ( орално за плъх ) = 9,4 мг/кг ж.т.
  ПРЕДИМСТВА:  Изключително ефективен при ниски температури и влажност на въздуха. Обработените стоки не се замърсяват и не променят вкуса и аромата си. Лесни и изключително удобни за работа.

  ПРОИЗВОДИТЕЛ: Деция-Дегеш, Германия

  ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА СЛЕДНИТЕ ВРЕДИТЕЛИ:  Житна и оризова гъгрици, Складови бръмбари, Складови молци;

 • Магтоксин пелети

  Идеалният препарат за фумигиране на зърно и други продукти при ниски температури, когато никакъв друг фумигант не е ефективен.
  Магтоксинът съдържа 66 % Магнезиев фосфид, амониев карбамат и парафин и се предлага под формата на пелети от 0,6 гр. всяка разположени в алуминиеви бутилки от 1 кг.

  РАЗХОДНА НОРМА: 25 -30 пелети на тон зърно. Карантинен срок – 30 -45 дни за зърно, 60 дни за брашно.

  ТОКСИЧНОСТ: ЛД50 ( орално за плъх ) = 9,4 мг/кг ж.т.
  ПРЕДИМСТВА:  Разлага се напълно и бързо и не остават остатъци от препарата. Може да се използва при ниски температури и по-ниска влажност на въздуха. По-бързо дегазиране в сравнение с другите фумиганти.

  ПРОИЗВОДИТЕЛ: Деция-Дегеш, Германия

  ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА СЛЕДНИТЕ ВРЕДИТЕЛИ:  Житна и оризова гъгрици, Складови бръмбари, Складови молци;

 • Ню Филм®

  НЮ ФИЛМ е прилепител, който се добавя към работния разтвор. Предназначен е за образуване на защитен слой върху третираните култури.

  ПРЕДИМСТВА:

  • Трудно се отмива от дъжд
  • Прилепва по повърхността на третираната култура, като по този начин намалява загубата на работен разтвор, респективно на използвания от вас продукт за растителна защита
  • Намалява влиянието на факторите на околната среда, които могат да влошат действието на продуктите за растителна защита
  • Предпазва бързото изпаряване на работния разтвор от листната повърхност, в следствие на високи температури
 • Вайпър Гард

  Вайпър Гард е воден емулсионен концентрат, предназначен за употреба върху растения и различни плодове и зеленчуци, с цел ограничаване на водната транспирация.

  ПРЕДИМСТВА:

  • Намалява влиянието на факторите на околната среда, които могат да бъдат пагубни за растенията
  • По-дълго съхранение на плодовете
  • Редуциране на стреса при разсаждане
  • По-голяма устойчивост на болести
  • По-добра студоустойчивост
  • По-добър търговски вид
 • Текнофит Пауър

  Участва по програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период.

  СМЕСИМОСТ: 
  При смесване с продукти за растителна защита спазвайте следната поредност: 1. Вода; 2. ПРЗ; 3. Текнофит Пауър.
  Зенит Кроп Сайънсис препоръчва при зимнотертиране Текнофит Пауър да се смесва с Фунгуран ОН 50 ВП.

  ПРЕДИМСТВА НА ТЕКНОФИТ ПАУЪР ПРЕД МИНЕРАЛНИТЕ МАСЛА: 
  По ниска доза в сравнение с конвенционалните минерални масла 2,0 – 2,5% (2,0 – 2,5 л на 100 л вода). По-ниска цена на декар.
  Подхранва растенията с микроелементите Цинк и Манган.
  Не забавя оцветяването на плодовете при вегетационните пръскания.
  Не засяга популациите на полезната ентомофауна, в това число хищни дървеници и хищни акари.
  Високата температура на въздуха не оказва влияние върху ефикасността на продукта, нита предизвиква каквато и да е фитотоксичност в растенията.
  Напълно смесим с използваните в практиката инсектициди,като дори засилва тяхното действие.
  Напълно безвреден за хората и околната среда. Карантинен срок – 0 дни.

 • Текнофит рН+

  Течен тор – прилепител сърфактант непенообрзувател съдържа фосфор и азот. Цветен идикатор за киселинност.

   

 • Пикадор 20 СЛ

  Широкоспектърен системен инсектицид от групата на неоникотиноидите.
  Засяга насекомите с пробивно- смучещ устен апарат ( листни въшки, трипсове), като причинява необратими функционални нарушения в нервната им система.

  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВО: 200 г/л имидаклоприд

  ФОРМУЛАЦИЯ: Разтворим концентрат
  ПРЕДИМСТВА: Прониква в растителните тъкани. Дълго последействие- до 3-4 седмици. Опазване на културите за по продължителен период. Ефектът от третирането се наблюдава след няколко часа. Понася се много добре от растенията.

 • Имаспро 7,5 ЕВ

  Листен селективен системен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишни житни плевели.
  Разгражда се напълно и не застрашава следващите в сеитбооборота култури.

  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 69 г/ л феноксапроп- р- етил + антидот
  ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсия, масло във вода
  ПРЕДИМСТВА: Селективност към пшеницата и ечемика. Продукта се поема бързо от листата. Дъжд паднал два часа след третиране не намалява хербицидния ефект на Имаспро 7,5 ЕВ. Контролира житните плевели до второ коляно. Разгражда се напълно и не застрашава следващите в сеитбооборота култури.

 • Наса 360 СЛ

  Тотален листен системен хербицид. Унищожава както надземните части, така и кореновата система на плевелите.

  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВО: 360 г/ л Глифозат
  ФОРМУЛАЦИЯ: Разтворим концентрат
  ПРЕДИМСТВА: Унищожава както надземните части, така и кореновата система на плевелите. Липсата на селективност осигурява едновременна борба с житните и широколистните плевели. Действието при едногодишните плевели се проявява за 3- 4 дни. Действието при многогодишните се проявява за 15- 20 дни. Няма вредно последействие за следващите в сеитбооборота култури. Кратка персистентност в почвата- до 2 седмици.

 • Смерч 24 ЕК

  Почвен и листен селективен системен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели.

  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВО: 240 г/ л Оксифлуорфен
  ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсионен концентрат
  ПРЕДИМСТВА: Пълен контрол на широк спектър икономически важни плевели. Продължително последействие, защитаващо културните растения почти до края на вегетацията им. Почвените свойства не влияят съществено върху хербицидното действие на Смерч 24 ЕК. Паднал дъжд засилва действието на продукта.